WSN
Werkgroep Slechtvalk Nederland
HOME
DE SLECHTVALK
LIVE BEELDEN
 
  ALGEMEEN
  NIJMEGEN
  EEMSCENTRALE
  ZWOLLE HARCULO
  DE MORTEL
  AEB AMSTERDAM
  ASML VELDHOVEN
  TILBURG WESTP.
  EWI TU DELFT
  HEMWEG A’DAM
  BERGUM
  ALPHEN ad RIJN
  FLEVOCENTRALE
  AVR DUIVEN
  PROV.HUIS NB
DE WERKGROEP
OUDE BEELDEN
WAARNEMINGEN
LINKS
English
ENGLISH

Locatie-informatie Eemscentrale


Eemscentrale

De nestkast in de Eemshaven hangt op 130 meter hoogte aan de schoorsteen van de Eemscentrale. Deze in noord-oost Groningen gelegen electriciteitscentrale is eigendom van GDF SUEZ. De valken hebben hier een prachtig vergezicht over de Eemsmonding en de Waddenzee.

De eerste nestkast voor slechtvalken werd in 1995 geplaatst. In eerste instantie gebeurde dat in de liftschacht van de centrale, maar dat bleek geen succes. Uiteindelijk werd de nestkast in 1997 verplaatst naar de schoorsteen. Deze plaats bleek beter gekozen, de kast werd direct door een paartje slechtvalken ingenomen. In 1998 vloog hier het eerste jong uit. Vanaf dat jaar tot en met 2003 is er jaarlijks door hetzelfde paar gebroed.

In 2004 verstoorde een grote hybride valk, een ontsnapte valkeniersvogel, het broeden. Daardoor waren er dat jaar dus geen jongen. In het voorjaar van 2005 kon de hybride valk worden gevangen en vanaf dat moment hervatten de slechtvalken het broeden.

In de periode 1998 tot en met 2014 zijn op de locatie Eemscentrale in totaal 40 jonge slechtvalken uitgevlogen.
1998:   1     1999:   2 2010: 0
2000:   4     2001:   4 2011: 3
2002:   4     2003:   4 2012: 4
2004:   0     2005:   3 2013: 2
2006:   2     2007:   3 2014: 4
2008:   0     2009:   0
2015 en 2016 succesvol maar verder geen gegevens

Kaartje Locatie Eemscentrale
2013:

Ook dit seizoen zien we regelmatig 2 Valken bij de nestkast.
Waarschijnlijk betreft het hetzelfde paartje als voorgaande jaren.
Het koppeltje overnacht regelmatig samen in de nestkast.
Op 21 maart is het dan zover en zien we het eerste eitje in de nestkast liggen, gevolgd door nog 3 eitjes gelegd op respectievelijk 24, 26 en 30 maart. Het broeden kan beginnen voor dit koppeltje.
Opvallend is dat de broedperiode wat langer duurt, maar op 4 mei zien we twee trotse valkenouders bij het eerste kuiken in de nestkast.
Niet veel later is er ook al een tweede kuiken te zien.


enkele webcambeelden van dit seizoen

twee op het roosternestkast
1e eieerste jong
De kuiks onder moeder Valk


Broedinformatie voorgaande jaren

2012:

Na een prachtig seizoen waarbij drie gezonde jonge Valken zijn uitgevlogen zien we beide Slechtvalken nog steeds regelmatig bij de nestkast.
Op 12 maart zien we dan ook het eerste ei in de nestkast liggen, gevolgd door nog 3 eieren respectievelijk gelegd op 15, 17 en 19 maart. Het broeden verloopt geheel volgens plan en op 22 april zien we dan ook dat er inmiddels 2 jongen uit het ei zijn gekropen.
Op 25 april is het 3e jong ook te zien op de webcambeelden.
Als op 29 april ook het 4e jong zichtbaar is lijkt het gezinnetje compleet en kan de opvoeding beginnen.
Het gaat ontzettend goed met de 4 jongen en op 15 mei worden de jonge valken geringd. Het gaat om 1 mannetje en 3 vrouwtjes die alle vier in goede gezondheid verkeren.
Een dag of 10 later zien we de eerste jongen al de buitenwereld verkennen. Regelmatig zitten ze op het rooster als voorbereiding op de grote vlucht naar de buitenwereld.

2011:

Op 21 maart rond 05:30 uur wordt het eerste ei gelegd, op 23 maart nummer twee, op 26 maart een derde ei en op 28 maart zijn het er vier.
Helaas komt er kort na het leggen van het vierde ei een Kauw de kast binnen, die de eieren aanpikt.
3 eieren zijn verloren. Onduidelijk is nog of het vierde ei intact is. Broeden wordt vanaf dat moment niet meer waargenomen, totdat tot ieders verbazing op 3 april een vijfde en op 6 april een zesde ei wordt gelegd.
Momenteel wordt er volop gebroed op uiteindelijk drie eieren.
Op 10 mei is er fantastisch nieuws voor de vele Slechtvalkenliefhebbers...
Het eerst jong is uit het ei gekropen en enkele uren later is ook het tweede jong zichtbaar. Onduidelijk is nog of het derde jong ook uit het ei is gekropen.
Op 18 mei is er voor het eerst waargenomen dat er toch 3 jongen zijn.
Na 3 mislukte broedseizoenen is er dit jaar dan toch nog pril geluk voor het Slechtvalkenpaar op de Eemscentrale.
Het seizoen verloopt verder rustig. De drie jongen groeien goed en begeven zich al voorzichtig op het rooster.
De jongen zijn dit jaar niet geringd.WERKGROEP SLECHTVALK NEDERLAND - CONTACT