WSN
Werkgroep Slechtvalk Nederland
HOME
DE SLECHTVALK
LIVE BEELDEN
 
  ALGEMEEN
  NIJMEGEN
  EEMSCENTRALE
  ZWOLLE HARCULO
  DE MORTEL
  AEB AMSTERDAM
  ASML VELDHOVEN
  TILBURG WESTP.
  EWI TU DELFT
  HEMWEG A’DAM
  BERGUM
  ALPHEN ad RIJN
  FLEVOCENTRALE
  AVR DUIVEN
  PROV.HUIS NB
DE WERKGROEP
OUDE BEELDEN
WAARNEMINGEN
LINKS
English
ENGLISH

Locatie-informatie IJsselcentrale Zwolle


IJsselcentrale

De IJsselcentrale is gelegen aan de IJssel ten zuiden van Zwolle bij de buurtschap Harculo. Deze in 1955 geopende electriciteitscentrale, eigendom van GDF SUEZ, herbergt twee nestkasten; één voor Slechtvalken en één die bewoond wordt door Torenvalken.

Kaartje locatie IJsselcentrale

Slechtvalken
De Slechtvalkenkast is in 1995 geplaatst. In de periode 1995 tot en met 2003 verblijven twee overwinterende slechtvalken op de locatie, maar gebruiken Nijlganzen de kast om er in te broeden. Vanaf het voorjaar 2003 duikt regelmatig een ontsnapte Giervalk bij de Centrale op die alle Slechtvalken van de centrale weert.

Jaarresultaten:
2008 3
2009 4
2010 4
2011 4
2012 4
2013 4
2014 0 (Nijlganzen in de nestkast)
2015 4
2016 4

In april 2007 ziet een paar Slechtvalken kans de Giervalk te verjagen. De beide Slechtvalken zijn in 2005 geboren in het Duitse Nordrein-Westfalen. Tot 2008 broeden de Nijlganzen nog elk jaar in de kast, maar in 2008 nemen de Slechtvalken het hok over. In dat jaar is er hier voor het eerst succesvol gebroed door Slechtvalken.


Beelden van het ringen seizoen 2011
2016:
De valken hebben succesvol gebroed in een tijdelijke nestkast op één van de schoorstenen. Inmiddels is ook de definitieve nestkast geplaatst op de zendmast. Ruim voor het komend broedseizoen wordt de tijdelijke nestkast van de schoorsteen verwijderd.

2015:
Dit wordt het laatste jaar dat de valken in deze nestkast kunnen broeden. Met ingang van 2016 wordt begonnen met de sloop van het gebouw. In de loop van 2015 wordt een nieuwe kast geplaatst op ca. 70 meter hoogte aan de zendmast naast de Centrale.
De valken zijn nog steeds aanwezig en bereiden zich voor op het broedseizoen. Tot nu toe nog geen schermutselingen met nijlganzen bij de nestkast.

Op 15 maart wordt het eerste ei gelegd.
In de nacht van 17/18 maart het tweede ei
20 maart derde ei
22 maart vierde ei
Verwachtte dag van uitkomen: 23 april2014:
Vanaf half februari felle gevechten om de nestkast tussen de Slechtvalken (K3 + K6) en Nijlganzen. Het gewicht en de felheid van de Nijlganzen lijkt het te winnen van de klauwen van de Slechtvalken.
Uiteindelijk hebben de valken het opgegeven en hebben niet gebroed.


2013:

De beide valken K3 (man) en K6 (vrouw) zijn de gehele winter aanwezig geweest en de gebeurtenissen van de afgelopen jaren leken zich te gaan herhalen.
Wat echter ontbrak dit jaar (tot nu toe….) zijn de Nijlganzen! En of dit er de oorzaak van was dat de valken eerst kozen voor de nestkast aan de zuidkant van het gebouw, waar ieder jaar dus Nijlganzen in broeden, maar dit jaar niet?! Dat zou natuurlijk jammer zijn voor de mensen die afhankelijk van de camerabeelden zijn…
Maar kennelijk kwamen ze tot inkeer en op 11 maart was er weer volop belangstelling voor de nestkast aan de westzijde; voor de camera’s dus
De afgelopen weken waren er wel meer territoriumgevechten als andere jaren wat mogelijk de oorzaak is van het later beginnen met eieren leggen.
En op 14 maart op de hele vroege morgen is het dan zover. Het vrouwtje legt haar 1e ei weer in de vertrouwde nestkast.
Er volgen nog 3 eitjes, gelegd op respectievelijk 16, 18 en 20 maart.
Hiermee lijkt het legsel compleet en kan het broeden beginnen.
Het broeden verloopt rustig en op 21 april is het eerste kuiken te zien. Enkele uren later zijn er twee kuikens te zien.
Op de vroege morgen van 22 april is er geen twijfel mogelijk en zien we al drie hongerige bekjes gevoed worden.
Als op 23 april ook het 4e kuiken uit het ei is gekropen is het gezinnetje compleet en kan de opvoeding beginnen.
Op 14 mei worden de vier jongen (2 mannen en 2 vrouwen) geringd.
De mannetjes hebben het gewicht van respectievelijk 601 en 602 gram.
De vrouwtjes een gewicht van respectievelijk 805 en 819 gram.
Alle vier de valkjes zien er gezond uit.

enkele webcambeelden van dit seizoen

manop het rooster
Eerste ei4 eitjes
eerste jongeiersschaal
3 kuikjesMoeder met kroost
geringdeten op balkon
Broedinformatie voorgaande seizoenen

2012:

Ook dit jaar is hetzelfde paartje als voorgaande jaren weer aanwezig.
Beide Valken zijn regelmatig te zien bij de nestkast.
Op 9 maart in de avond wordt ook hier het eerste ei gelegd, gevolgd door nog 3 eieren respectievelijk gelegd op 11, 14 en 16 maart.
Alles verloopt volgens schema en op 17 april kruipen er al drie kuikens uit het ei.
Op 19 april is het laatste kuiken uit het ei gekropen en kan het opvoeden beginnen.
Het gaat ontzettend goed met de jonge Valkjes (1 vrouwtje en drie mannetjes) en op 3 mei kunnen ze dan ook worden geringd.
Het vrouwtje heeft het gewicht van 754 gram.
De mannetjes hebben het gewicht van respectievelijk 463, 458 en 447 gram.
Alle vier de Valkjes verkeren in goede gezondheid.
Het duurt niet lang voordat de jonge Valkjes het rooster gaan verkennen als voorbereiding op het uitvliegen.
Op 25 mei zien we het eerste jonge Valkje het rooster al verlaten.
Enkele dagen later hebben ook de overige drie Valken de nestkast verlaten.


2011:

Hetzelfde paar als voorgaande jaren is aanwezig. Er vinden in de aanloop naar het broedseizoen felle gevechten met Nijlganzen plaats om de nestkast. De winnaars stonden van te voren vast en in de avond van 14 maart werd het eerste ei gelegd door het vrouwtje Slechtvalk. Op 21 maart was het legsel van 4 eieren compleet. Dezelfde dag zijn er weer felle gevechten met Nijlganzen om de nestkast waarbij de eieren bijna sneuvelden. Het lijkt er op dat de Slechtvalken deze ronde weer gewonnen hebben.
Op 24 april is er na een korte technische storing weer beeld vanuit de nestkast en is te zien dat inmiddels alle jongen uit het ei zijn gekropen.
Op 12 mei zijn de jonge Valken (twee vrouwtjes en twee mannetjes) geringd.
De vrouwtjes hebben het gewicht van respectievelijk 801 gram en
721 gram.
De mannetjes hebben het gewicht van respectievelijk 560 gram en
518 gram.
Alle vier de valken verkeren in goede gezondheid.Torenvalken
De Torenvalkenkast werd in 1999 in de gevel van het gebouw geplaatst, op ca. 20 meter hoogte. Tot nu toe was de kast ieder jaar bezet en werd er succesvol gebroed. Er vlogen t/m 2007 47 jonge Torenvalken uit. In 2008 zijn 4 eieren gelegd en als deze allemaal tot vliegvlugge valken hebben geleid, dan stond het totaal na dit jaar op 51. In 2009 zijn hier weer 4 jongen bijgekomen.

2010: Op 20 april is het eerste Torenvalken-ei gelegd. Twee dagen later ligt er een bij. 24 April voor ei nummer drie, 26 april een vierde ei en op 29 april zijn er vijf zichtbaar.

2011: Dit jaar was het paartje Torenvalken weer vroeg aanwezig bij de nestkast.
Op 23 april is het eerste ei gelegd.
Inmiddels liggen er zes eitjes en is het legsel compleet.
Na een broedperiode van ongeveer 28 dagen zijn ook hier de eerste jongen uit het ei gekropen.
Door een wat mindere beeldkwaliteit is het nog niet geheel duidelijk of alle eieren zijn uitgekomen.
14 juni zijn de zes jongen geringd. Alle zes verkeren ze in goede gezondheid.

2012: Man Torenvalk is ook dit jaar weer regelmatig aanwezig bij de nestkast. Inmiddels is er al wel een 1e strijd om de nestkast geweest.
Na wat hevige gevechten rondom de nestkast wordt er op 5 mei toch het
1e ei gelegd, gevolgd door nog 4 eitjes gelegd op respectievelijk 7, 9, 11 en 13 mei.
Met 5 eitjes is het legsel compleet en kan het broeden beginnen.
Op 7 juni zien we dat er inmiddels 3 jongen uit de eieren zijn gekomen. Enkele dagen later is te zien dat alle 5 de eieren zijn uitgekomen.
Het gaat ontzettend goed met de 5 jonge Torenvalkjes en op 28 juni kunnen de drie mannetjes en twee vrouwtjes geringd worden.
12 dagen later begeven de eerste jongen zich al buiten de nestkast om zich voor te bereiden voor hun eerste grote vlucht.


enkele webcambeelden van dit seizoen

Strijd tussen 2 mannetjesMan Torenvalk
1e ei Torenvalkjes5 eitjes
3 jongen5 jongen
Een blik in de cam5 jonge Torenvalkjes
WERKGROEP SLECHTVALK NEDERLAND - CONTACT