WSN
Werkgroep Slechtvalk Nederland
HOME
DE SLECHTVALK
LIVE BEELDEN
DE WERKGROEP
OUDE BEELDEN
 
  NIJMEGEN
  AMSTERDAM
  EEMSMOND
  ZWOLLE
  TORENVALKEN
WAARNEMINGEN
LINKS
English
ENGLISH

EEMSMOND

Alles wees er op dat de situatie van 2004 zich dit jaar zou herhalen. Vanaf 3 april kwam alleen de hybride valk (ontsnapte valkeniersvogel) nog in de kast.
Op 4 april werd de hybride gevangen en hebben de slechtvalken het rijk weer alleen.


plaatje1

Plaatje2

De hybride is een zeer forse vogel.

Af en toe verschijnt een Slechtvalk in de kast.

Plaatje3

Plaatje4

En soms zelfs twee Slechtvalken.

Op 24 maart vangt de hybride-valk een duif.

Plaatje5

Plaatje6

Kennelijk had de hybide geen honger; ze legt de duif weg.

Even later geeft het mannetje Slechtvalk de duif aan zijn partner.

plaatje7

plaatje 8

Op 29 maart legt het Slechtvalkvrouwtje een ei.

De hybride valk blijft de nestkast opeisen.

plaatje9

plaatje10

Fanatiek verdedigt het Slechtvalkvrouwtje haar ei.

Voortdurend dreigen de vrouwen naar elkaar. Tot op heden was nog niet te zien dat ze elkaar echt grepen.

plaatje11

plaatje12

Op 30 maart verschijnt het 2e ei, vermoedelijk ook gelegd door de Slechtvalk.

Na continue over en weer dreigen lijkt een compromis te zijn gesloten. Tijdens het dreigen toont de hybride valk zich het meest onderdanig.

Plaatje13

plaatje14

De gevangen hybride zit nu bij de AID. Deze forse vogel weegt bijna 1350 gram!

De slechtvalken beschikken nu weer alleen over de nestkast waar nu op 4 eieren gebroed wordt.

plaatje15

plaatje16

Op 11 mei liggen er nog 4 eieren in de kast. Waarschijnlijk is er één ei aangepikt.

Op 11 mei om half acht in de avond komt het eerste ei uit. Hier een glimp van het jong.

plaatje17

plaatje18

3 hongerige jongen te voeden

overleg over de (op-)voeding?

plaatje19

plaatje20

Op 31 mei werden de 3 jongen geringd; 2 mannetjes en 1 vrouwtje.

De jongen zijn inmiddels even groot als de oude vogels; nu de veren nog.

WERKGROEP SLECHTVALK NEDERLAND - CONTACT