WSN
Werkgroep Slechtvalk Nederland
HOME
DE SLECHTVALK
LIVE BEELDEN
 
  ALGEMEEN
  NIJMEGEN
  EEMSCENTRALE
  ZWOLLE HARCULO
  DE MORTEL
  AEB AMSTERDAM
  ASML VELDHOVEN
  TILBURG WESTP.
  EWI TU DELFT
  HEMWEG A’DAM
  BERGUM
  ALPHEN ad RIJN
  FLEVOCENTRALE
  AVR DUIVEN
  PROV.HUIS NB
DE WERKGROEP
OUDE BEELDEN
WAARNEMINGEN
LINKS
English
ENGLISH

Locatie-informatie Centrale Bergum


Uitzicht Bergum

Deze kast heeft een fraaie plaats in de zijwand van de Centrale, eigendom van GDF SUEZ. In maart 2006 zijn de voorbereidingen voor plaatsing begonnen met het bepalen van de voor Slechtvalken meest geschikte plaats voor de nestkast. In de tweede helft van 2006 is de kast gemaakt. Op 19 februari 2007 is de kast van binnenuit door een gat in de wand van de centrale naar buiten geschoven over een solide beugelconstructie. Deze constructie draagt niet alleen de kast maar ook de 40 kilogram riviergrind waarmee de bodem van de kast is bedekt. De kast hangt op bijna 40 meter hoogte aan de oostzijde van de centrale.

Zoals de foto hierboven laat zien, kunnen de bewoners van de nestkast genieten van een prachtig uitzicht.

Als je voor de electriciteitscentrale staat, gelegen aan het Bergumermeer in het Friese Bergum (Burgum), dan vallen je ongetwijfeld de grote glazen gevels op, en de manier waarop de centrale - met zo laag mogelijk gehouden schoorstenen - in het omringende landschap is ingepast. Er is bij de bouw in de jaren '70 van de vorige eeuw zelfs speciaal een nieuw bos voor aangelegd.

Centrale Bergum met pijl
Kaartje Locatie BergumKast BergumDe jaarresultaten
Torenvalken:
2007: 5
2008: 4
2009: 5
2010: 4
2011: 5

Vanaf nu slechtvalken:
2012: 0
2013: 3
2014: 3
2015: 3
2016: 2
2015:
1e ei op 16 maart
2e ei op 19 maart
3e ei op 22 maart
4e ei op 24 maart


2014:
Het eerste ei wordt gelegd op 17 maart. Op 19, 21 en 24 maart volgen nog 3 eieren. Drie jongen vlogen uit.

2013:
Nadat eerst een koppel holenduiven interesse hadden en later ook een torenvalkje, heeft op 9 maart het ons bekende vrouwtje uitgebreid de nestkast bezocht.
Het mannetje TC van vorig jaar is vervangen door een ander Nederlands 2KJ mannetje, waarvan het ringnummer nog niet bekend is.
Het heeft lang geduurd, maar op 5 april wordt eindelijk het eerste eitje gelegd. Op 8 april volgt een tweede eitje en een derde op 10 april.
Ook hier verloopt het broeden rustig en op 11 mei zien we het 1e kuiken uit het ei gekropen.
De volgende dag zien we het 2e kuiken uit het ei.
Op 13 mei is ook het 3e kuikje te zien en kan het opvoeden beginnen.
Het gaat ontzettend goed met de drie jongen en op 3 juni worden de drie mannetjes geringd.
Op 16 juni waagt het eerste kereltje zich op het rooster van de nestkast. De volgende dag al krijgt hij gezelschap van zijn broertje en de dag daarna staat ook nummer 3 buiten.


enkele webcambeelden van dit seizoen

DuifjesTorenvalk
Slechtvalk vrouw1e eitje
1e kuiken2 kuikens
Drie jongen net geringdop het roosterbroedinformatie voorgaande seizoenen


2012:

Na het uitvliegen van de jonge Torenvalkjes vinden er bij de nestkast spannende ontwikkelingen plaats.
Met regelmaat is er bij de nestkast een Slechtvalk waar te nemen.
We zagen al eerder (in oktober) een Juveniel Slechtvalk, maar sinds december zien we een ongeringde volwassen Slechtvalk als vaste bezoeker.
Opvallend is dat de Slechtvalk overdag zijn rust neemt in de kast.
Direct na het vertrek van de Slechtvalk zien we het Torenvalkje weer aanwezig op haar slaapplekje.

Vanaf 16 januari is het Torenvalkje niet meer gesignaleerd bij de kast en blijft het spannend wie zijn vaste intrek in de komende broedperiode zal gaan innemen.
Het paartje Slechtvalken blijft regelmatig te zien bij de nestkast en op 18 april wordt het 1e ei gelegd, gevolgd door nog 2 eitjes, gelegd op respectievelijk 21 en 23 april.
Er wordt flink gebroed en op 27 mei zien we het 1e jong uit het ei gekropen.
Twee dagen later zien we dat het jonge kuiken helaas is overleden.
De oorzaak is onbekend.
Er wordt nog wel gebroed op de overige twee eitjes, maar deze komen helaas niet meer uit.
De eitjes zijn op 4 juni verwijderd voor verder onderzoek.

2011:

Ook dit jaar is er weer een paartje Torenvalken aanwezig.
Of het hier om hetzelfde mannetje als verleden jaar gaat, is nog niet geheel duidelijk. Het vrouwtje wat nu aanwezig is, is waarschijnlijk een jong vrouwtje, vorig jaar geboren bij Oostermeer. (ongeveer 4,5 km. hemelsbreed vanaf de nestkast.)
Regelmatig worden er paringen waargenomen. Het wachten is nu op het eerste ei.
24 april is het dan zover. Het vrouwtje legt haar eerste ei.
Op 2 mei is te zien dat het vrouwtje haar vijfde ei gelegd heeft.
De komende weken worden de eitjes door zowel het vrouwtje als het mannetje bebroed.
Na een broedperiode van ongeveer 28 dagen zien we op 27 mei dat er al twee jongen uit het ei zijn gekropen. Enkele dagen later zijn ook de overige eieren uitgekomen en is het gezinnetje met vijf jongen compleet.


2010:

Er is weer een paartje Torenvalken aanwezig. Op 15 april is een paring te zien op het bordes. Enkele dagen later (19 april) ligt het eerste ei in de kast, op 21 april nummer twee, op 22 april een derde ei en op 24 april zijn het er vier.


In 2007 geen Slechtvalken, maar wel een paartje Torenvalken dat dankbaar gebruik maakte van deze nestgelegenheid. Zij brachten 5 jongen groot. In 2008 zijn hier 4 Torenvalken uitgevlogen en in 2009 (eerste ei op 29 april) waren dat er opnieuw 5. Een vruchtbare kast; in drie jaar 14 valken, maar nog geen Slechtvalken. In de wintermaanden worden regelmatig Slechtvalken rond deze locatie gezien, maar tot een permanente bewoning is het nog niet gekomen


WERKGROEP SLECHTVALK NEDERLAND - CONTACT