WSN
Werkgroep Slechtvalk Nederland
HOME
DE SLECHTVALK
LIVE BEELDEN
 
  ALGEMEEN
  NIJMEGEN
  EEMSCENTRALE
  ZWOLLE HARCULO
  DE MORTEL
  AEB AMSTERDAM
  ASML VELDHOVEN
  TILBURG WESTP.
  EWI TU DELFT
  HEMWEG A’DAM
  BERGUM
  ALPHEN ad RIJN
  FLEVOCENTRALE
  AVR DUIVEN
  PROV.HUIS NB
DE WERKGROEP
OUDE BEELDEN
WAARNEMINGEN
LINKS
English
ENGLISH

Locatie-informatie Afval-Energiebedrijf Amsterdam


AEB Amsterdam

De AEB-locatie bevindt zich in het westelijk havengebied van Amsterdam. De nestkast hangt ook hier in/aan een schoorsteen, op ruim 90 meter hoogte. Er zijn hier twee camera's gemonteerd, maar de binnencamera heeft geen infraroodverlichting, waardoor hier na zonsondergang al snel weinig meer te zien is.


Jaarresultaten:
2009: 4
2010: 0
2011: 4
2012: 4
2013: 1
2014: 4

AEBKaartje locatie AEB2015:
1e ei 17 maart
2e ei 19 maart
3e ei 21 maart
4e ei 24 maart


2014:
Het eerste ei werd gelegd op 18 maart; het tweede op 21 maart.
Totaal werden 4 eieren gelegd en vlogen 4 jongen uit.

2013:
Het ziet ernaar uit dat hetzelfde paartje als voorgaande jaren aanwezig is bij de nestkast.
Af en toe wordt ook hier een vreemde Valk gesignaleerd.
Er zijn volop paringen gesignaleerd en hopelijk wordt het 1e ei spoedig gelegd.
Op 19 maart is het dan zover, het eerste eitje wordt gelegd, gevolgd door nog drie eitjes, gelegd op respectievelijk 22, 25 en 27 maart.
Het broeden verloopt rustig en op 27 april in het eerste kuiken te zien in de nestkast. Enkele uren later is inmiddels ook een tweede kuiken zichtbaar.
Op 28 april kruipt het derde kuiken uit het ei.
Op 30 april komt het vierde kuiken uit het ei.
Enkele uren later zien we helaas dat er 1 kuiken is overleden. Het is onduidelijk of het hier gaat om het kuiken wat het laatst uit het ei is gekropen.
In de vier daarop volgende dagen zien we dat er helaas nog 2 kuikens zijn overleden.
De reden hiervan is onduidelijk.
Het enige overgebleven kuiken doet het verder redelijk goed en op 22 mei wordt het mannetje, met het gewicht van 740 gram geringd.
Enkele uren na het ringen begeeft hij zich al op het rooster om een beetje de buitenwereld te verkennen.


Enkele webcambeelden van dit seizoen

beide valkenop het rooster
1e ei1e kuiken
3 jongengeringd en op het rooster
blik in de camera


Broedinformatie voorgaande seizoenen

2012:

De nestkast van de AEB Centrale wordt ook dit jaar weer bezet door hetzelfde paartje als in 2011.
Regelmatig zijn beide Valken bij de nestkast te zien en op 13 maart wordt dan ook hier het 1e ei gelegd, gevolgd door nog 3 eitjes gelegd op respectievelijk 17, 19 en 22 maart.
Op 22 april komen de eerste twee jongen uit het ei gekropen. De volgende dag zien we een 3e jong en op 26 april is het gezinnetje compleet als ook het 4e jong uit het ei is gekropen.
Het 4e jong lijkt ontzettend klein tegenover de andere drie, maar weet toch zijn mannetje te staan tijdens de voederingen.
De vier jongen groeien goed en op 16 mei worden de twee mannetjes en twee vrouwtjes geringd.
Alle vier de jonge valken verkeren in goede gezondheid.
Begin juni hebben alle vier de jonge Valken de kast verlaten.


2011:

De nestkast op de AEB centrale is ook dit jaar weer bezet door een paartje Slechtvalken. Man Slechtvalk is dezelfde als verleden jaar. Het huidige vrouwtje verscheen half juli 2010 voor het eerst bij de nestkast.
Inmiddels is op 17 maart het eerste ei gelegd. Excact een week later werd een tweede ei gelegd, gevolgd door een derde ei op 27 maart.
Op 27 april ca. 13.30 komt het eerste jong uit het ei gekropen.
29 april komen ook de overige twee eieren uit en is het gezinnetje compleet.
Regelmatig zijn de jongen aan de rand van de nestkast te zien tijdens een voedering. De jongen groeien goed.
Op 18 mei worden de jongen, twee mannetjes en één vrouwtje geringd.
De jonge Valkjes verkeren in goede gezondheid.

Begin juni wagen de jonge Valken zich voor het eerst op het rooster.
Enkele dagen later vliegt het eerste mannetje uit en landt in een container met isolatiemateriaal. De jonge Valk wordt voor de zekerheid weer teruggezet op het dak.


2010:

De Amsterdamse Slechtvalken zijn weer het eerst; op zaterdag 6 maart is het eerste ei gelegd. Op 9 maart liggen er twee eieren in het kuiltje, op 11 maart 3 en op 14 maart zijn het er 4. Op 13 april ca. 18.40 uur is het eerste jong uit het ei gekropen. 17 April zijn er drie jongen te zien.
Het is erg onrustig bij de kast omdat er regelmatig een vreemd vrouwtje wordt gesignaleerd.
Na een heftige territoriumstrijd wordt helaas het huidige vrouwtje verdreven door de indringster.
Het nieuwe vrouwtje heeft alleen belangstelling voor het mannetje en negeert volledig de kuikens.
Het mannetje brengt nog wel regelmatig prooi voor de kuikens, maar heeft helaas zelf te weinig ervaring met het voederen, waardoor de kuikens komen te overlijden.
Het was een somber seizoen voor de Amsterdamse Valkjes.2009:

het tweede jaar dat er Slechtvalken broeden bij het AEB. De valken waren er vlot bij. Het eerste ei werd al op 1 maart gelegd en op 7 maart was het legsel compleet met 4 eieren, nog voordat één van de andere cam-valken ook maar een ei had gelegd. Alle eieren zijn uitgekomen en de jongen groeiden snel. Op 22 mei was het zover; het eerste jong(mannetje - ring DX) vloog uit, een dag later koos nummer twee (vrouwtje) het luchtruim. Even later zijn ook de andere twee jongen (vrouwtjes - ringen alle vrouwtjes: AR, AP en AS) uitgevlogen.Enkele webcambeelden van dit seizoen

WERKGROEP SLECHTVALK NEDERLAND - CONTACT